برچسب‌ها ‘عاطفه درودیان’

زنان و مهاجرت تحصیلی (۲)

مهاجران چه چیزهایی را از دست خواهند داد؟ عاطفه درودیان در یک کلام مهاجرت اغلب منجر به از دست رفتن منزلت اجتماعی افراد می‌شود. در اثر مهاجرت ارزش پول، تحصیلات، تجربه‌ و روابط اجتماعی افراد به شدت افت می‌کند. بسیاری از افرادی که در ایران به دلیل برخورداری از تحصیلات بالا، شغل متناسبِ با تحصیلات، [...]

زنان و مهاجرت تحصیلی (۱)

فرصت های پیش روی مهاجران کدام است؟  عاطفه درودیان ارتقاء پایگاه زنان و دختران در جامعه ایران طی سال‌های اخیر چشمگیر بوده است. هر ساله بیش از نیمی از پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی را زنان تشکیل می‌دهند و با افزایش تحصیلات و رشد اشتغال زنان، تغییرات مهمی در جایگاه اجتماعی و قدرت عمل آنان پدید آمده [...]